Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-15
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТОВ "ДКС Центр"
Інструкція
У статті визначено роль, значення та форми взаємодії кооперативних формувань у процесі розвитку сільських територій в Україні. Окреслено методологічні принципи кооперативної діяльності. Виділено сильні та слабкі сторони обслуговуючої кооперації сільських територій. Визначено вплив та значення кооперативних формувань у розвитку сільської місцевості. Встановлено, що факторами, що стримують розвиток кооперативного руху, є: неготовність переважної частини сільського населення сприймати кооперативні організації як альтернативні та інноваційні організаційно правові форми бізнесу; наявність внутрішньосистемних кооперативних проблем і відсутність цілеспрямованої підтримки з боку держави. З'ясовано, що сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть стати повноцінними учасниками ринкових відносин, вільно конкурувати з посередницькими структурами, надавати якісні послуги товаровиробникам і сільському населенню. Резюмовано, що обслуговуюча кооперація в умовах сформованих багатопланових змін суспільного устрою у сільській місцевості є ефективним засобом стимулювання товаровиробників, покращення стану та видів надання різноманітних послуг несільськогосподарського характеру. Співпраця кооперативів з органами публічної влади полягає у пошуку нових та удосконаленні діючих механізмів підтримки суб'єктів господарської діяльності.
Опис
Кооперація була і залишається єдиним шляхом до збереження селянства, забезпечення продовольчого і соціального захисту населення, економічної облаштованості і сталого розвитку сільських територій. Обслуговуюча кооперація, яка відроджується в сучасних умовах, це не просто форма господарювання, а економічно обгрунтована ідеологія виживання сільськогосподарських виробників та сільського населення в жорстких умовах глобалізації економічного простору та ринкових відносин. Зважаючи на проведене дослідження слід стверджувати про важливе значення обслуговуючих кооперативів для України щодо розвитку сільських територій. Кооперативи допомагають протидіяти монопольному встановленні закупівельних цін; надають заготівельно-збутові і транспортні послуги для своїх членів за собівартістю; сприяють економічному зростанню товаровиробників через участь у грантових програмах міжнародної технічної допомоги та завдяки реалізації заходів цільових регіональних програм; сприяють більш ефективному контролю за якістю надання послуг; надають різноманітні послуги сільському населенню.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, кооперативне формування, сільська територія, органи публічної влади, регіональне управління, кооперативний рух, розвиток кооперації, принципи кооперації
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільських територій України / С.М. Приліпко // Інвестиції: практика та досвід». – № 5. – 2018. – С. 94 – 99.