Сучасний стан іпотечного кредитування та шляхи його вдосконалення в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Мельник К.М.
Савчук І.І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: вид.«Сочінський М.М.»
Інструкція
У статті досліджено сучасний стан розвитку іпотечного кредитування як складового елемента механізму забезпечення населення доступним житлом в Україні на основі аналізу динаміки зміни обсягу наданих іпотечних кредитів, відсоткових ставок, рівня заборгованості за іпотечними кредитами, а також тенденції зміни попиту на кредити..
Опис
Ключові слова
Іпотека, іпотечне кредитування, пропозиція житла, відсоткові ставки, рівень заборгованості, індекс цін на житло
Бібліографічний опис
Сучасний стан іпотечного кредитування та шляхи його вдосконалення в Україні // Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень: колект. моногр. / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. Умань: вид.«Сочінський М.М.», 2021. С. 45-53.