Державна підтримка діяльності підприємницьких структур аграрного сектору України

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-12
Автори
Чернега, Інна Іванівна
Нестерчук, Юлія Олександрівна
Бленда, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань. УНУС
Інструкція
У статті узагальнено особливості, методи та інструменти державної підтримки діяльності підприємницьких структур аграрного сектору в Україні. Проаналізовано рівень державних видатків на підтримку аграрного сектору України та виявлено, що реальні обсяги фінансування не відповідають законодавчій нормі у обсязі 1 % від ВВП. Встановлено, що основною формою державної підтримки є пільговий режим оподаткування та реалізація державних цільових програм. Запропоновано рекомендації щодо напрямів державної підтримки агровиробників в сучасних умовах.
Опис
Ключові слова
державна підтримка, аграрний сектор, підприємницькі структури, агровиробники, державні програми, інструменти
Бібліографічний опис
Чернега І.І., Нестерчук Ю.О., Бленда Н.О. Державна підтримка діяльності підприємницьких структур аграрного сектору України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 99. Ч. 2 : Економічні науки. С. 232 - 239.