Основні принципи та технічні засоби для біоконверсії органічної сировини агроценозів

Немає доступних мініатюр
Дата
2006
Автори
Голуб, Геннадій Анатолійович
Кепко, Олег Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
Інструкція
Приведено результати розробки та впровадження технічних засобів для біологічної конверсії органічної сировини агроценозів і їх техніко економічна оцінка.
Опис
Приведены результаты разработки и внедрения технических средств для биологической конверсии органического сырья агроценозов и их технико- экономическая оценка. The results of the working and introduction technical means for bioconversion organic row material of agrosystem and their technical and economic valuation are indicated.
Ключові слова
біоконверсія
Бібліографічний опис
Голуб Г.А., Кепко О.І. Основні принципи та технічні засоби для біоконверсії органічної сировини агроценозів / Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільського господарства України: Збірник наукових праць / Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технології для с.-г. виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого); Редкол. В.В.Іванишин (гол. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2006. – Вип. 9 (23), кн. 2. – С.59–70.