Управління фінансовою стійкістю підприємства

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-03
Автори
Малюга, Людмила
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право
Інструкція
В статті визначено роль фінансової стійкості у забезпеченні ефективності діяльності, розглянуто напрямки удосконалення управління нею у сільськогосподарських підприємствах. Визначено складові фінансової стійкості на рівні держави та на рівні підприємства. Проаналізовано процес формування фінансової стійкості підприємства за трьома основними блоками: інформаційним, діагностичним та заходами із забезпечення фінансової стійкості. Сценарний аналіз фінансово- стійкої поведінки сільськогосподарських підприємств залежно від варіативності комбінацій важелів впливу засвідчив, що найбільший ефект досягається за рахунок комплексного підходу, обов’язковою складовою якого є активізація внутрішніх механізмів через використання інноваційних технологій та формування або вдосконалення системи фінансового забезпечення реалізації стратегії. Загалом, спираючись на обґрунтовану сценарним аналізом необхідність мобілізації фінансової системи підприємства, визначено важливість застосовувати системний підхід до управління фінансовою діяльністю, сутність якого полягає у всебічному аналізі всієї сукупності бізнес- процесів, що відбуваються на підприємстві з метою забезпечення пропорційного розвитку на основі раціонального використання переваг єдиного управління й наявних фінансових ресурсів. На основі проведених досліджень сформульовано основні завдання у забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств.
Опис
Ключові слова
фінансові ресурси; сільськогосподарські підприємства; стратегія; капітал; оборотні засоби; інновації; активізація діяльності
Бібліографічний опис
Вісник ДонНУ: Серія В Економіка і право». – 2015. – № 1. – С. 233-236.