Економічні основи фінансування сільськогосподарських підприємств

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-09-20
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Інструкція
Виявлено, що подальше функціонування аграрного сектору економіки вимагає зваженого підходу щодо фінансування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. З'ясовано, що важливим чинником фінансування ефективної та результативної діяльності товаровиробників сільгосппродукції є залучення у виробничий процес додаткових фінансових ресурсів, так як у сільськогосподарських підприємств постійно виникають труднощі з нагромадженням та недостатністю власних джерел формування як основних, так і оборотних засобів виробництва. Запропоновано при фінансуванні сільськогосподарських підприємств використовувати декілька альтернативних джерел, які не виключають одне одного, та можуть бути використані одночасно. Основою виступає гармонійне поєднання джерел, форм та методів фінансування. Тільки постійна взаємодія різноманітних форм та джерел фінансування й державної підтримки дадуть можливість якісних зрушень у аграрній сфері.
Опис
Ключові слова
сільськогосподарське підприємство, фінансування, власні джерела, залучені джерела, форми фінансування, методи фінансування, аграрний сектор
Бібліографічний опис
Власюк С.А., Бондаренко Н.В. Економічні основи фінансування сільськогосподарських підприємств. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез IV Міжн. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20.09.2019 р.); за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В.П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 311 с.