Історія становлення обслуговуючої кооперації у сільських територіальних громадах України

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-29
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
НАДУ при Президентові України
Інструкція
Обслуговуюча кооперація набула масового поширення і розвитку в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Кооперативний рух в Україні існує майже 140 років. Типовими сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами були сільськогосподарські товариства, що почали функціонувати в українських губерніях з кінця ХІХ ст. Діяльність таких товариств була зосереджена у сприянні інтересам своїх членів у сільськогосподарському виробництві, а саме: придбанні необхідних засобів, збуті продукції, підвищенні ефективності господарювання.
Опис
У кінці ХІХ – на початку ХХ століття у сільських територіальних громадах України кооперативний рух набув масового поширення. Розвиток обслуговуючої кооперації здійснювався переважно через створення сільськогосподарських товариств. Протягом 1917-1920 рр. відбувався період становлення кооперації як соціально-економічного явища, що підтверджується існуванням від 14 до 18 тис. кооперативних організацій з майже 7 млн. їх членів, великих кооперативних союзів та центрів розвитку кооперації.
Ключові слова
обслуговуюча кооперація, історія кооперації, сільська територіальна громада, сільські території, кооперативні відносини, кооперативний рух
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Історія становлення обслуговуючої кооперації у сільських територіальних громадах України / С.М. Приліпко // Проголошення незалежності Української Народної Республіки: досвід для сучасного державотворення: матеріали Всеукр. заочної наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю ІV Універсалу Української Центральної Ради (29.03.2018 р.). – К.: НАДУ при Президентові України. – С. 31-33.