Обґрунтування систем технологій збирання біологічного врожаю конопель

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Шевчук В. В.
Шейченко В. О.
Проценко С. Ю.
Гак В. М.
Кордубан М. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ХНТУСГ
Інструкція
Запропоновано спосіб формування валка коноплестебельної маси на стрічку і волочіння її разом з валком до краю поля, що уможливлює суттєве підвищення ефективності механізованих процесів збирання і подальшого перероблення усього біологічного врожаю конопель, льону та інших культур.
Опис
Розроблено сукупність змістів основних варіантів (розгалужень) систем технологій збирання усього біологічного врожаю коноплестебельної маси на стрічкові накопичувачі, якими враховано технічні, технологічні та економічні передумови реалізації основних технологічних oпeрацій, властивих відповідним технологіям. Запропоновано спосіб формування на стерні валків із заданою масою стебел на одному погонному метрі. Суть способу полягає в тому, що скошену коноплестебельну масу укладають у вигляді валка на стрічку, яку відпускають зі швидкістю меншою швидкості руху жнивного агрегату. Завдяки цьому уможливлюється накопичення на незначній частині поля по кінцях гону усього обсягу врожаю коноплестебельної маси.
Ключові слова
промислові коноплі, збирання конопель, фази стиглості, стрічкові накопичувачі
Бібліографічний опис
Шевчук В. В., Шейченко В. О., Проценко С. Ю., Гак В. М., Кордубан М. М. Обґрунтування систем технологій збирання біологічного врожаю конопель. Інженерія природокористування. 2020. № 2(16). С. 113 -119.