КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Автори
Мельник, Катерина Миколаївна
Пташник, Світлана Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Інструкція
Одним із перспективних напрямів у дослідженні нового характеру конкурентних відносин є конкурентний потенціал. Поняття конкурентного потенціалу поки ще не має загальноприйнятого трактування, а неоднозначні позиції щодо його змістовного наван- таження приводять до недооцінки ролі конкурентного потенціалу в розвитку економіки. У статті розглянуто сутність конкурентно- го потенціалу підприємств. Проведено дослідження оцінки конкурентного потенціалу сільськогосподарських підприємств районів Черкаської області, що дає змогу проаналізувати зони з високим, середнім та низьким потенціалом.
Опис
One of the promising directions in the study of the nature of the new competitive relationship is competitive potential. The notion of competitive potential has not yet been accepted interpretation and ambiguous position with regard to its content load leads to underestimation of the role of competitive potential in economic development. The article deals with the essence of the competitive potential of enterprises. The study of the assessment of the competitive potential of agricultural enterprises in the Cherkassy region is carried out, and it is possible to analyze the zones with high, medium and low potential.
Ключові слова
конкуренція, потенціал, оцінка, сільськогосподарські підприємства
Бібліографічний опис
Мельник К. М., Пташник С. А. Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник ХДУ. 2018. №29. С. 170-173. (включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань: РІНЦ; EBSCO Publishing, Inc.; Ulrich’s Periodicals Directory USA; Index Copernicus).