Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з метою їх детінізації

Немає доступних мініатюр
Дата
2012
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2012
Інструкція
У статті розглянуто особливості основних проблем тінізації економіки Україні, їх впливу на обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб та напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осібв контексті окреслених явищ
Опис
В статье рассмотрены проблемы теневой экономики в сфере налогообложения доходов физических лиц. Обосновано влияние неофициальной занятости граждан на суммы поступлений налога с доходов физических лиц. Предложено во избежание в дальнейшем сокрытия доходов гражданами внедрения распределения плательщиков на группы соответственно источников получения дохода с одновременным применением адаптивных ставок налога на доходы физических лиц. Ключевые слова: теневая экономика, скрытая занятость, налог на доходы физических лиц. The problems of the shadow economy in the field of personal income taxation were considered in the article. The impact of hidden employment on personal income tax collections was substantiated. To avoid further concealment of income it was suggested to divide tax payers into groups according to the sources of their income along with the application of adaptive personal income tax rates. Key words: shadow economy, hidden employment, personal income tax.
Ключові слова
тіньова економіка, прихована зайнятість, податок на доходи фізичних осіб, податкове навантаження, групи фізичних осіб-платників податків
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб з метою їх детінізації / Л.В. Барабаш, Л.М. Худолій // Збірник наукових праць Уманського націогального університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. - Умань, 2012. - Вип. 81. - Ч. 2: Економіка. - С. 416-426.