Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області

Немає доступних мініатюр
Дата
2014-06-18
Автори
Приліпко, Сергій Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ “Візаві” (Видавець “Сочінський”)
Інструкція
Визначені джерела формування інвестиційних ресурсів для фінансування програм і заходів соціально-економічного розвитку сільських територій. Проаналізовано стан надходження коштів до бюджетів сільських і селищних рад Черкаської області. Систематизовано обласні програми, які формують виконання цільової обласної програми «Село Черкащини – 2020». Розглянуто основні проблеми фінансування та запропоновані шляхи їх вирішення.
Опис
Розвиток сільських територій неможливий без реалізації програм соціально-економічного розвитку. Мета дослідження полягає у систематизації структури обласної цільової програми «Село Черкащини - 2020», аналізі джерел формування бюджету сільських та селищних рад, характеристиці окремо прийнятих обласних програм розвитку сільських територій, які включені до Програми розвитку села, визначенні проблем фінансування та пошуку шляхів їх вирішення на державному рівні. У статті використовувалися такі методи дослідження як абстрактно-логічний, економіко-статистичний, порівняльного аналізу та синтезу, а також системного підходу до вирішення проблем. Основну частину доходів бюджетів місцевого самоврядування формують плата за землю, фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, дохід від продажу земельних ділянок із земель комунальної власності, надходження від укладення соціальних угод з сільгоспвиробниками. За 2011-2013 роки бюджети сільських і селищних рад Черкаської області отримали фактичних доходів на суму 132,2 млн грн, або на 14,5% більше, ніж передбачено за планом. За рахунок об'єднання обласних програм програма «Село Черкащини - 2020» дає можливість здійснювати цілеспрямоване фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій. Основні напрямки фінансування інвестицій – це підвищення якості життя населення, розвиток економічної бази, соціальної інфраструктури та комунального господарства. Значна частина витрат здійснюється за рахунок коштів з державного та обласного бюджетів. Однак за останні роки не всі програми та заходи були профінансовані у повному обсязі. Окремо необхідно удосконалити на законодавчому рівні укладання соціальних угод з сільгоспвиробниками, проведення адміністративно-територіальної реформи з метою децентралізації влади, розширення управлінських і розпорядчих функцій органів місцевого самоврядування щодо формування та розподілу місцевих бюджетів.
Ключові слова
сільські території, джерела формування інвестицій, державний бюджет, місцевий бюджет, програма соціально-економічного розвитку, децентралізація влади
Бібліографічний опис
Приліпко С.М. Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області / С.М. Приліпко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – Вип. 85. – С. 137-148.