Формування конкурентоспроможності продукції садівництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2012-06
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Досліджено теоретико-методологічні й прикладні аспекти конкурентних відносин виробництва плодоягідної продукції, систематизовано сутність конкуренції і конкурентоспроможності продукції садівництва, показники її визначення та чинники формування і підвищення. Конкурентоспособность плодоягодной продукции проявляется только в конкурентной борьбе производителей конкретной продукции. Способность отдельных видов плодов и ягод, а также их сортов иметь на плодоягодном рынке больше преимуществ определяется их конкурентоспособностью. The competitiveness of fruit and berry products becomes apparent only in the competitive struggle of manufacturers of particular products. The ability of certain types of fruits and berries, and their varieties to have more advantages on the fruit and berry market is determined by their competitiveness.
Опис
стаття у фаховому виданні
Ключові слова
конкуренция, конкурентоспособность продукции садоводства, конкурентоспособность предприятия, предпринимательство, рынок, competition, horticultural produce, competitiveness, enterprise competitiveness, entrepreneurship, market
Бібліографічний опис
Гузар Б.С. Формування конкурентоспроможності продукції садівництва / Б.С.Гузар // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва/ Ред.кол.:А.Ф.Головчук та ін.- Умань, 2012.- Вип. 80.-Ч.2: Економіка.- С.162-168.