Study of the process of grain pre-threshing by working bodies of a combine harvester header

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Шейченко, Віктор Олександрович
Дудніков, Ігор Анатолійович
Кузміч, Альвіан Ярославович
Шевчук, Михайло Вікторович
Шевчук, Віталій Вікторович
Пушка, Олександр Сергійович
Грубань, Василь Анатолійович
Толстушко, Микола Миколайович
Толстушко, Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6. No 1(90).
Інструкція
Досліджено технологічний процес обмолоту зернових куль­тур пристроєм попереднього обмолоту зерна жниварки зер­нозбирального комбайна. Роз­роблено експериментально­роз­рахунковий метод оцінювання рівня відділення зерна пристроєм. Отримано теоретичну залеж­ність коефіцієнта відділення зерна, яка встановлює систем­ний взаємозв’язок між пара­метрами та режимами функ­ціонування пристрою жниварки та зернозбирального комбайна. Експериментально встановлено залежності коефіцієнта відді­лення зерна від швидкості руху комбайна.
Опис
Ключові слова
зерноубороч­ный комбайн, жатка, устрой­ство предварительного обмоло­та зерна, коэффициент отде­ления зерна, масса отделенного зерна
Бібліографічний опис
Study of the process of grain pre-threshing by working bodies of a combine harvester header / V. Sheychenko, I. Dudnikov, A. Kuzmych, M. Shevchuk, V. Shevchuk, A. Pushka, V. Hruban, M. Tolstushko, N. Tolstushko. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6. No 1(90). Р. 19–27.