Сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Хмельницький університет управління та права, 2015
Інструкція
Розглянуто стан та проблеми функціонування ринку споживчого кредитування, проаналізовано обсяги наданих кредитів, обгрунтовано чинники, що гальмують цей процес. Запропоновано теоретичні та практичні підходи щодо збільшення обсягів споживчого кредитування в Україні. При досліджені встановлено, що за аналізований період уряд України здійснив низку заходів щодо стабілізації економіки і фінансів, зменшення політичної та соіальної напруженості. На основі світового досвіду встановлено, що функції посередника з обміну інформацією про платоспроможність бере на себе кредитне бюро. Доведено, що на кредитному ринку вже з'явилися програми кредитування з грейс-періодом і кредитними канікулами. Запропоновано, для збільшення обсягів споживчого кредитування в Україні: продовжувати роботу з мінімізації кредитного ризику; забезпечити надійність банківської і фінансової системи; створити дієву систему захисту прав споживачів фінансових послуг через врегулювання питань повноважень державних органів.
Опис
фахова стаття
Ключові слова
кредит, споживчий кредит, ризики, кредитний рейтинг, кеш-кредит, грейс-період, кредитне бюро, кредитні канікули
Бібліографічний опис
Власюк С.А. Сучасний стан та основні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні / С. А. Власюк, Н. В. Бондаренко // Університетські наукові записки. - 2015. - № 4. - С. 55-63