Фінансове забезпечення аграрної сфери в умовах пандемії

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-06-05
Автори
Власюк, Світлана Анатоліївна
Ролінський, Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Фінансова підтримка підприємницької діяльності в аграрному секторі являє собою низку економічних відносин, що випливають із пошуку, залучення та ефективного використання ресурсів з різних джерел. Однак методи, важелі, інструменти та форми фінансування повинні використовуватися відповідно до дозволених законів та організацій та інформаційної підтримки з метою позитивного впливу на розвиток агропромислового виробництва в аграрній галузі економіки. Вирішення питання щодо забезпечення рівноправного доступу сільськогосподарських виробників до кредитів є основним фактором підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції. Без вільного доступу всіх учасників аграрного ринку до повноцінного спектра фінансових послуг практично неможливо забезпечити конкурентоспроможність аграрного сектору економіки. Методи, важелі, інструменти та форми фінансування повинні використовуватися відповідно до дозволених законів, організацій та інформаційної підтримки з метою позитивного впливу на розвиток агропромислового виробництва в аграрній галузі економіки.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, аграрна сфера, фінансова підтримка, підприємницька діяльність, COVID-19, сільськогосподарські товаровиробники
Бібліографічний опис
Власюк С.А, Ролінський О.В., Заярна В.О. Фінансове забезпечення аграрної сфери в умовах пандемії. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с.