Патент на корисну модель. Сошник для прямого посіву із ножами для подрібнення рослинних решток

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Лісовий, Іван Олександрович
Пушка, Олександр Сергійович
Войтік, Андрій Володимирович
Мелентьєв, Олег Борисович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Сошник для прямого посіву включає в себе стояк, долото, лійку, та додатково складається із: зубчастого диска-очисника (1), долота (2), стояка (3), борозноутворювача (4), глухої площадки (5), формуючого виступу (6), п'яти насіннєзагортача (7), лійки (8), осі для грубого регулювання глибини ходу сошника (9), болта для гасіння люфту стояка (10), корпусу (11), вилки кріплення диска-очисника (12), направляючої осі (13), осі кріплення повідка (14), верхнього повідка (15), нижнього повідка (16), зубів лівих (17), зубів правих (18), прокладки (19), підшипника (20), нерухомого ножа (21), поворотної пружини (22), направляючого стержня для руху вилки (23), гайки для точного регулювання глибини ходу сошника (24), осі (25), повідкового кронштейна (26), рухомого ножа (27).
Опис
Ключові слова
пряма сівба, рослинні рештки, зубчастий диск-очисник, глибина ходу, ніж (ріжучий елемент)
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель №146649 Україна МПК A01C7/20. Сошник для прямого посіву із ножами для подрібнення рослинних решток // Лісовий І.О, Пушка О.С., Войтік А.В., Мелентьєв О.Б.. Опубл.- № u202005211 10.03.2021р. Бюл. № 10.