Фінансовий контролінг в системі управління підприємствами України

Немає доступних мініатюр
Дата
2021-08
Автори
Гузар, Богдан Степанович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
"Сочинський М.М."
Інструкція
В статті проаналізовано теоретичні аспекти сутності категорії контролінгу та підходи щодо її трактування. Розкрито основні принципи контролінгу як функції управління підприємством. Проаналізовано основні види, методи та інструменти фінансового контролінгу в зарубіжних країнах та в Україні. Розглянуто найбільш використовуваний метод стратегічного фінансового контролінгу SWOT-аналіз на прикладі ТОВ "Зоря Поділля "Гайсинського району Вінницької області. Розкрито впровадження інструментарію фінансового контролінгу в систему управління підприємством та зміни окремих елементів управління за їх функціями.
Опис
Ключові слова
фінансовий контролінг, методи контроліггу, стратегічний контролінг, Матриця SWOT-аналіз, зовнішнє середовище, можливості і загрози, елементи управління
Бібліографічний опис
Гузар Б. С.Фінансовий контролінг в системі управління підприємствами України: монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочинський М.М.", 2021. С. 133-156-32.