ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Бечко, Петро Кузьмович
Бечко, Валентин Петрович
Наталич, Олексій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС
Інструкція
У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо інноваційного розвитку кредитного ринку. Кредитні відносини за ринкових умов реалізуються на кредитному ринку стан якого не завжди відповідає економічним потребам, доступністю кредиту потенційним позичальникам. Внаслідок цього, виникає потреба у формуванні конкурентного пропорційного кредитного ринку залучення якого сприятиме вирішенню національних економічних задач. За сучасних умов при функціонуванні кредитного ринку виникає необхідність його трансформації на основі поглибленого теоретичного обґрунтування змісту, закономірностей розвитку і аналізу його відповідності сформованим тенденціям. З огляду на це, потребує активного застосування всього спектру фінансових взаємовідносин, зокрема і підвищення ефективності кредиту.
Опис
У статі сформовано та представлено авторський підхід щодо інноваційного розвитку кредитного ринку. Кредитні відносини за ринкових умов реалізуються на кредитному ринку стан якого не завжди відповідає економічним потребам, доступністю кредиту потенційним позичальникам. Внаслідок цього, виникає потреба у формуванні конкурентного пропорційного кредитного ринку залучення якого сприятиме вирішенню національних економічних задач. За сучасних умов при функціонуванні кредитного ринку виникає необхідність його трансформації на основі поглибленого теоретичного обґрунтування змісту, закономірностей розвитку і аналізу його відповідності сформованим тенденціям. З огляду на це, потребує активного застосування всього спектру фінансових взаємовідносин, зокрема і підвищення ефективності кредиту.
Ключові слова
кредитний ринок, інновації, інвестиції, платформи і технології кредитного ринку, кредит, кредитне забезпечення
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В. Бечко П. К.,. Бечко, В. П, Наталич О. С. Інноваційний розвиток кредитного ринку. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. Вип. 98. Ч. 2 : Економічні науки. С. 20-29.