ПОДАТКОВА СИСТЕМА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Barabash, Lesia Vitaliivna
Barabash, Lesya Vitaliivna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінниця: ВНТУ
Інструкція
Розглянуто сутність соціально-економічного розвитку держави та фактори впливу на нього. Зауважено на визначальній ролі податкової системи та на її цілей у досягненні пріоритетів соціально-економічного розвитку. Розглянуто наслідки оподаткування в контексті основних маркерів регулювання соціальних та економічних результатів.
Опис
The essence of social and economic development of the state and factors of influence on it are considered. It is noted on the decisive role of the tax system and its goals in achieving the priorities of socio-economic development. The consequences of taxation in the context of the main markers of regulation of social and economic results are considered.
Ключові слова
податкова система, соціальні цілі, економічний розвиток, поведінкові критерії, фіскалізація економіки, tax system, social goals, economical development, behavioral criteria, fiscalization of the economy
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Податкова система як ключовий фактор соціально-економічного розвитку держави. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2021. 932 с. (С. 35–36)