Особливості адміністрування податку на майно в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Barabash, Lesia Vitaliivna
Barabash, Lesya Vitaliivna
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань, Видавець "Сочінський М.М."
Інструкція
Опис
Ключові слова
податок на майно, плата за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки, місцеві податки і збори, фіскальна ефективність місцевих податків
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Особливості адміністрування податку на майно в Україні. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 272 с. (С. 135–142)