Вплив параметрів начіпного пристрою на негативні резонансні коливання під час роботи машинно-тракторного агрегату в транспортному режимі

Немає доступних мініатюр
Дата
2020-12
Автори
Третяк, Віктор Михайлович
Оляднічук, Руслан Васильович
Чабан, Володимир Володимирович
Говоров, Олександр Федорович
Мельник, Роман Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Видавець ПП Лисенко М. М. м. Ніжин, вул. Шевченка, 20 Тел. (04631) 9-09-95, (067) 4412124 E-mail: vidavec.lisenko@gmail.com
Інструкція
Мета. Зменшення впливу негативних резонансних явищ на елементи конструкції трактора типу КИЙ 14102 під час руху з навісним знаряддям у транспортному режимі. Методи. Для вирішення поставленої задачі використовувалися засоби графоаналітичних побудов, аналітичної геометрії, теорії коливань та теоретичної механіки. Результати. На підставі графоаналітичного аналізукінематичної схеми начіпного пристрою трактора типу КИЙ 14102 з’ясовано, що положення миттєвого центру його обертання суттєво залежить від зміни кута між остовом трактора та важелями, які об’єднано пристроєм автоматичного з’єднання СА-1. Діапазон частот вимушених коливань остова трактора, які виникають під час руху в певному діапазоні швидкостей, може співпадати з відносною власною частотою тракторів, що призводить до резонансних явищ. Резонансні повздовжньо-кутові коливання остова трактора зменшують нормальні реакції керованих коліс з опорною поверхнею, що погіршує керо- ваність. Зміну частоти власного резонансу елементів з’єднання трактора зі знаряддям можна здійснювати зміною кінематичної жорсткості начіпної системи.
Опис
Ключові слова
машино-тракторний агрегат, начіпна система, динамічні навантаження, жорсткість
Бібліографічний опис
Третяк В.М., Чабан В.В., Оляднічук Р.В., Говоров О.Ф., Мельник Р.В. Вплив параметрів начіпного пристрою на негативні резонансні коливання під час роботи машинно-тракторного агрегату в транспортному режимі. Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник / ННЦ «ІМЕСГ». Глеваха, 2020. Вип. № 12 (111). С. 129-136