ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕНСИВНИХ СИСТЕМ ВЕДЕННЯ САДІВНИЦТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Нестерчук, Юлія Олександрівна
Тупчій, Оксана Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський національний університет садівництва
Інструкція
Інтеграція України у світовий економічний простір обумовлює необхідність у переведенні вітчизняного аграрного виробництва на якісно новий – інноваційний розвиток та вимагає сформувати сучасну ринкову технологічну і технічну політику. Інноваційне ведення промислового садівництва передбачає безперервне оновлення породно-сортового складу багаторічних насаджень, їх технології виробництва, удосконалення організаційної системи управління виробництвом та збутом. Метою дослідження є оцінка інтенсивних систем ведення садівництва та розробка пропозицій щодо підвищення економічної ефективності інтенсифікації промислового садівництва. Для проведення досліджень використано абстрактно-логічний, статистично-економічний, монографічний методи, прийом порівняння. Пропонується інвестиційний проект закладання інтенсивного саду у ТОВ «Агроеталон» Тиврівського району Вінницької області, в якому передбачається закладка яблуневого саду на площі 50 га. Бізнес-план на закладання інтенсивного саду передбачає, що при первинних капітальних інвестиціях (8532,2 тис. грн) та інвестиціях на догляд за молодими насадженнями (2895,0 тис. грн) інвестори у 2019 р. отримають чистий прибуток у розмірі 5913,5 тис. грн. Складовою успіху інтенсивного садівництва є сади на карликових та середньорослих підщепах, які вже за 4-5 років після закладання гарантують отримання високого врожаю. Впровадження у виробництво розроблених інноваційних технологій забезпечить вирощування високоякісної плодової продукції, при урожайності 445,4 й 478,9 ц/га, що дає можливість отримувати прибуток з 1 га – 137,8-154,9 тис. грн, при рівні рентабельності 219,8-255,7 %. Використання інноваційних елементів вирощування багаторічних насаджень забезпечує зниження витрат на пально-мастильні матеріали, садивний матеріал, оплату праці, що призводить до зменшення собівартості продукції та підвищення ефективності галузі.
Опис
Стаття у фаховому виданні
Ключові слова
інноваційно-інтенсивні технології, садівництво, капітальні вкладення, плодові насадження, схеми посадки, ефективність
Бібліографічний опис
Нестерчук Ю.О. Економічне обґрунтування інноваційно-інтенсивних систем ведення садівництва / Ю.О. Нестерчук, О.С Тупчій // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: УНУС, 2015. – Вип. 87. – Ч. 2 : Економіка. – С. 96-106.