Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Коротєєв, Микола Анатолійович
Колесов, Олександр Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Вінницький національний аграрний університет
Інструкція
Досліджено сучасні тенденції та визначено особливості формування кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу аграрного сектору економіки України. Встановлено, що скорочення зайнятості у сільській місцевості України пов’язано у першу чергу із масовим вивільненням працівників сільськогосподарських підприємств. Досліджено трансформацію якісних характеристик персоналу сільськогосподарських підприємств. Простежується прагматичне прагнення роботодавців зберегти на підприємстві у першу чергу тих працівників, які перебувають у найбільш продуктивному віці, мають високий рівень освіти, практичного досвіду, кваліфікації і здатні до ефективної праці. Установлено, що в умовах звуження сфери прикладання праці та відсутності альтернатив працевлаштування у сільській місцевості широкого поширення набула зайнятість у неформальному секторі економіки. Найвищий рівень зайнятості у неформальному секторі економіки характерний для осіб з низьким рівнем освіти, кваліфікації та конкурентоспроможності на сільському ринку праці. Визначено, що така форма зайнятості має вимушений характер, не сприяє продуктивному використанню трудового потенціалу, не гарантує достатнього рівня доходу і не забезпечує навіть мінімальних соціальних гарантій, що дає підстави вважати її однією з форм прихованого безробіття на селі. Обґрунтовано необхідність диверсифікації економічної діяльності сільських територій як стратегічного напряму створення нових робочих місць, формування альтернатив домінуючій аграрній сфері та забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення. Визначено, що пріоритетами мають стати інвестиційно-інноваційний розвиток збалансованого великотоварного аграрного виробництва, виробництво органічної продукції, стимулювання розвитку в сільській місцевості несільськогосподарських видів діяльності, розвиток виробничої, комерційної та соціальної інфраструктури сільських територій, поширення малого та середнього бізнесу в сфері зеленого туризму, ресторанного, готельного бізнесу, місцевих народних промислів.
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал, зайнятість, неформальний сектор, безробіття, диверсифікація
Бібліографічний опис
Коротєєв М. А. Формування зайнятості трудового потенціалу в аграрному секторі економіки України / М. А. Коротєєв, О. С. Колесов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2015. - №1. – С. 27-35.