Корпус плуга

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Непочатенко, Олена Олександрівна
Мелентьєв, Олег Борисович
Ковальчук, Юрій Олексійович
Пушка, Олександр Сергійович
Вольвак, Сергій Федорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Уманський НУС
Інструкція
Опис
Ключові слова
корпус плуга, відвал, леміш, стійка
Бібліографічний опис
Патент на корисну модель № 91418, Україна, МПК А01В 15/08 (01.2006). Корпус плуга // Непочатенко О.О., Мелентьєв О.Б., Пушка О.С., Вольвак С.Ф. – №u201311777; Заяв. 07.10.2013; Опубл. 10.07.2014, бюл. № 13