СТАБІЛЬНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СТАНУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-09-23
Автори
Митяй, Оксана Василівна
Гришова, Інна Юріївна
Кужель, Віталій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Національна академія управління
Інструкція
Опис
Ключові слова
зoвнішньoекoнoмічна діяльність; агрoпрoмислoвий кoмплекс
Бібліографічний опис
Mityay O. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets/ I. Gryshova, O. Mityay, V. Kuzhel // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3 (177). – С. 66-72.