МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ (до 60-річчя утворення Черкаської області) Частина 2 Економічні та загальноосвітні науки

Немає доступних мініатюр
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Свідоцтво ДК № 2499 від 18.05.2006 р. Уманського державного аграрного університету вул. Інтернаціональна 2, м. Умань, Черкаська обл., 20305
Інструкція
У збірнику тез висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманського національного університету садівництва та інших навчальних закладів Міністерства аграрної політики України та науково-дослідних установ УААН.
Опис
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: О.О. Непочатенко — доктор економ. наук (відповідальний редактор); В.П. Карпенко — доктор с. – г. наук (заступник відповідального редактора); О.І. Здоровцов — доктор екон. наук; Т.Є. Кучеренко — доктор екон. наук; Л.В. Молдаван — доктор економ. наук; А.С. Музиченко — доктор екон. наук; Ю.О. Нестерчук — доктор екон. наук; О.О. Школьний — доктор екон. наук; В.С. Уланчук — доктор екон. наук, С.П. Полторецький — кандидат с.-г. наук, І.В. Прокопчук — кандидат с.-г. наук (відповідальний секретар). Рекомендовано до друку вченою радою УНУС, протокол №5 від 21 лютого 2013 року.
Ключові слова
матеріали конференцій
Бібліографічний опис