Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні

Немає доступних мініатюр
Дата
2014
Автори
Недвига, Микола Васильович
Галасун, Юрій Петрович
Прокопчук, Ігор Васильович
Стасінєвич, Олександр Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ВПЦ «Візаві»
Інструкція
Наведено результати вивчення впливу тривалого застосування різних норм добрив і систем удобрення в польовій сівозміні на щільність складення та водопроникність чорнозему опідзоленого важкосуглинкового Правобережного Лісостепу України. У стаціонарному досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавства, який закладений у 1964 році з мінеральною, органічною і органо-мінеральною системами удобрення в сівозміні у трьох рівнях елементів живлення польових культур, визначено вплив добрив на щільність і водопроникність ґрунту у ланці сівозміни горох-пшениця озима-кукурудза на силос. Встановлено, що зі збільшенням норми мінеральних добрив на початку вегетації гороху зростає порівняно з контролем щільність та знижується водопроникність ґрунту. Органічні добрива позитивно впливають на агрофізичні властивості ґрунту, зокрема, при підвищенні норми гною до 18 т/га у шарі 20–30 см щільність проти контролю зменшилася на 0,07, а проти потрійної норми мінеральних добрив на 0,13 г/см3, водопроникність за першу годину дослідження збільшилась відповідно на 220 і 210 мм. За органо-мінеральної системи органічні добрива знижують негативний вплив мінеральних туків і підтримують щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого в оптимальних параметрах. За період вегетації в результаті природної та антропогенної деградації відбулася деформація агрономічної цінної фракції структури та щільності і водопроникності ґрунту з глибиною, а також зниження його водопроникності, що можна пояснити процесами диспергування колоїдної фракції.
Опис
Ключові слова
щільність складення, водопроникність, чорнозем опідзолений, польова сівозміна, агрофізичні властивості ґрунту, органічні добрива, мінеральні добрива
Бібліографічний опис
Недвига М.В.. Щільність та водопроникність чорнозему опідзоленого залежно від систем удобрення сільськогосподарських культур у польовій сівозміні / М.В. Недвига, Ю.П. Галасун, І.В. Прокопчук, О.Ю. Стасінєвич // Вісник Уманського національного університету садівництва. – №1.– 2014.– С. 12 – 17.