Визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб

Немає доступних мініатюр
Дата
2011
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Бондаренко, Наталія Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011
Інструкція
У статті досліджується рівень податкового навантаження на доходи фізичних осіб в Україні та зарубіжних країнах, його вплив на економічні процеси держави, закономірності розвитку економіки за різних умов оподаткування.
Опис
Рассмотренные моменты влияния уровня налогового бремени на обеспечение доходности бюджета страны и платежеспособность её населения свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи в странах постсоциалистического пространства между ВВП и непосредственно уровнем налогового бремени, а также о необходимости усовершенствования системы налогообложения доходов населения. Ключевые слова: налоговое бремя, ВВП, теневая экономика, система налогообложения населения. The considered moments of influence of the tax burden level on ensuring the profitability of the state budget and its population solvency testify to the absence of correlation between GDP and the level of tax burden in post-socialist countries, and also to the necessity of improvement of the population’s income taxation system. Key words: tax burden, GDP, shadow economy, system of taxation of population.
Ключові слова
податковий тягар, ВВП, тіньова економіка, система оподаткування населення
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В. Визначення податкового навантаження на доходи фізичних осіб / Л.В. Барабаш, Н.В. Бондаренко // Збірник нкаукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. - Умань, 2011. - Вип. 76. - Ч. 2: Економіка. - С. 272-275.