Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для сужения области поиска.


Результаты 21-30 из 662.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваАвторы(ы)
2009Процес формування регіонів та сутність поняття «регіон».Сонько, Сергій Петрович
2005Геоінформаційні аспекти геоекономічної та гео-політичної регіоналізації України.Сонько, Сергій Петрович
2005Антропогенез та адміні-стративно-територіальна реформа.Сонько, Сергій Петрович
2005Дослідження можливос-тей оптимізації ринку персональних комп’ю-терів Кривого Рогу за допомогою ГІС-пакету MapInfo.Сонько, Сергій Петрович
2003Інтернет-проект відкритої регіональної географічної бази даних.Сонько, Сергій Петрович
2001Сучасні особливості формування регіо-нальних ринків.Сонько, Сергій Петрович; Кулішов, Володимир Васильович; Мустафін, Вячеслав Ільсурович
2003Просторові дослідження інфраструктури великого міста для розробки концепції інфраекосис-тем (на прикладі Кривого Рогу).Сонько, Сергій Петрович
2004ТЕХНОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПРОЯВ У РОЗМІЩЕННІ ГОСПОДАРСТВАСонько, Сергій Петрович
2003Регіоналізація, прикор-донні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства.Сонько, Сергій Петрович
2006Засадничі принципи ноосферного природо-користування у кон-тексті концепції сталого розвитку.Сонько, Сергій Петрович