Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6847
Title: Облікова політика аграрних підприємств як дієвий механізм регулювання бухгалтерського обліку
Authors: Матрос, Олена Миколаївна
Keywords: активи
зобов’язання
доходи
фінансова звітність
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
Citation: Михайловина С.О., Матрос О.М. Облікова політика аграрних підприємств як дієвий механізм регулювання бухгалтерського обліку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4821
Series/Report no.: Серія: "Економічні науки";
Abstract: Облікова політика використовується підприємством для відображення в бухгалтерському обліку активів, зобов’язань, доходів, витрат, а також для складання та подання фінансової звітності. Тому, формування облікової політики аграрних підприємств, як дієвого механізму регулювання бухгалтерського обліку є важливим та необхідним аспектом ефективного управління. Метою статті є дослідження і узагальнення теоретичних розробок науковців щодо сутності облікової політики та визначення основних організаційних питань облікової політики підприємства в частині наказу про облікову політику. Встановлено, що на підприємстві повинна функціонувати надійна структура інформаційних ресурсів об’єднана в єдину інформаційну систему основою якої є бухгалтерський облік. Для отримання об’єктивної, повної та своєчасної інформації на підприємстві мають бути прийняті певні правила щодо організації та методики ведення бухгалтерського обліку, що відображаються в Наказі про облікову політику підприємства. Визначено, що під обліковою політикою сільськогосподарських підприємств слід розуміти сукупність організаційних методичних способів, прийомів та процедур ведення обліку та складання фінансової звітності. Встановлено, що для формування якісної інформації необхідно орієнтуватися на потреби користувача для якого вона призначена. Суттєвим фактором ефективності при формуванні облікової політики є визначення і надання пріоритетів певній групі користувачів, зокрема при виборі організаційних та методичних підходів до відображення господарських операцій в обліку. Виділено групи користувачів облікової та звітної інформації, що є суттєвим фактором ефективності при формуванні облікової політики. Наведено ряд чинників які необхідно врахувати при розробці Наказу про облікову політику підприємства, зокрема при виборі організаційних методичних способів, прийомів та процедур ведення обліку та складання фінансової звітності. Розглянуто та проаналізовано відображення загальних та пооб’єктних елементів облікової політики. Формування облікової політики є обов’язковим для всіх підприємств відповідно до законодавства.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6847
ISSN: 2410-213X
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15541212232266.pdf814,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.