Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6834
Title: Сучасні вимоги до обліку основних засобів
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Keywords: засоби
основні засоби
класифікація основних засобів
П(С)БО 7 «Основні засоби»
іІнвентарна картка
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпро: НМетАУ, 2019
Citation: Кучеренко Т.Є. Сучасні вимоги до обліку основних засобів / Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. - 188-192
Abstract: В процесі діяльності підприємства використовують необоротні активи, основну частину яких нині складають основні засоби – матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). В національному бухгалтерському обліку згідно П(С)БО 7 «Основні засоби» [6] усі основні засоби характеризуються відповідним складом, що покладено в основу їх класифікації, яка у свою чергу, є підставою формування аналітичних рахунків з обліку основних засобів. За МСБО 16 «Основні засоби» [7] в основу класифікації основних засобів покладено характер і спосіб їх використання в діяльності суб'єкта господарювання.
Description: Тези доповідей
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6834
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.