Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6827
Title: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ
Authors: Оляднічук, Наталія Володимирівна
Keywords: обліково-економічна інформація
інформаційні системи і технології
автоматизована інформаційна система
бази даних
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпро: НМетАУ, 2019
Citation: Оляднічук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні / Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. - 486-489.
Abstract: Формування неупередженої обліково-економічної інформації для задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів спонукає до пошуку нових методів шляхом застосування інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про господарські процеси та явища, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності тощо. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, які утворюють систему накопичення, збереження та видачі інформації, а також забезпечують обмін інформацією в процесі управління.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6827
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.