Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6799
Title: Удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Оляднічук, Наталія Володимирівна
Keywords: доходи
витрати
план рахунків
фінансова звівтність
нормативно-правове забезпечення
структура плану рахунків
доходы
затраты
план счетов
финансовая отчетность
income
expenses
plan of accounts
financial reporting.
Issue Date: 2012
Publisher: Умань: Уманський національний університет садівництва
Citation: Кучеренко Т.Є. Удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку / Кучеренко Т.Є., Оляднічук Н.В. [Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2012. – Вип. 77. – Ч. 2: Економіка. – 268 с.]. – С. 163 – 171.
Abstract: Проаналізовано нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку. Розкриті проблеми недосконалої будови плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Запропоновано розширити класифікаційну сукупність доходів і витрат та удосконалити структуру плану рахунків. Углубление сути понятий «доходы» и «затраты», расширение их классификационных признаков, совершенствование структуры плана счетов обеспечит безошибочное и достоверное их отражение в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Description: Стаття у фаховому виданні
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6799
ISSN: 0134-6393
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.