Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6793
Title: СПІВВІДНОШЕННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ МОВ
Authors: Лазарєв, Олег
Фернос, Юлія
Keywords: комунікативна компетенція, мовна компетенція, прагматична компетенція, мова спеціальності, майбутній фахівець
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Лазарєв О.В., Фернос Ю.І. СПІВВІДНОШЕННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ МОВ. Збірник наукових праць "Педагогічні науки". Випуск LXXXIV. Том 2. Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. С. 122-127.
Abstract: У статті комунікативна компетенція розглядається в аспекті складного комплексу міжособистісної взаємодії, спрямованого на досягнення професійних цілей. Співвідношення методичних понять «мовна і комунікативна компетенція», що використовуються у методиці викладання мов, показало, що формування комунікативної компетенції можливо тільки на основі свідомого засвоєння мовної системи мови, тобто при наявності у студента мовної компетенції. Під комунікативною компетенцією розуміється здатність вирішувати мовними засобами комунікативні завдання у формах, адекватних ситуацій спілкування, включаючи вміння використовувати мову у професійних цілях.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6793
ISSN: 2413-1865
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf182,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.