Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6621
Title: Філософські проблеми управління суспільством
Authors: Шатохін, Анатолій Миколайович
Keywords: філософія управління, менеджмент, управління персоналом.
Issue Date: 2018
Publisher: Національний університет "Одеська юридична академія"
Citation: Шатохін А.М., Вуйченко М.А. Філософські проблеми управління суспільством. - // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал. - 2018. - №21. - С. 121-124.
Abstract: Управлінська діяльність відноситься до найдавніших проявів соціальних відносин і соціальної взаємодії людей. У статті проаналізовано основні філософські концепції щодо управління суспільством: від античності до сучасності. За минуле століття теорія і практика управління збагатилися оригінальними концепціями, теоріями, програмами, реко- мендаціями менеджерів-практиків, економістів-теоретиків, соціологів, філософів, психологів. Велике значення приді- ляється філософському осмисленню управлінської діяль- ності, визначенню теоретико-методологічних принципів, сутності, цілей, критеріїв управління персоналом, а також прогнозування соціальних наслідків управлінських рішень, що приймаються.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6621
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри
Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Філософські проблеми управління.pdf61.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.