Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/649
Title: Фінансова статистика
Authors: Ратушна, Ольга Павлівна
Keywords: статистика
фінанси
статистичні методи
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во Уманського НУС
Citation: Фінансова статистика : Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 – "Фінанси і кредит" для заочної форми навчання / Уманський НУС ; уклад. О.П. Ратушна. - Умань: Вид-во Уманського НУС, 2013. - 40 с.
Abstract: Методичні вказівки містять методичні вказівки самостійної роботи та завдання для виконання контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури та приклад розв'язку типових задач. Вказівки підготовлені для студентів факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/649
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні_вказівки_з_Фінансової_статистики_ЗФН.pdfметодичні вказівки688,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.