Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6456
Title: САМООСВІТА СТУДЕНТІВ ОБЛІКОВОГО ПРОФІЛЮ
Authors: Оляднічук, Наталія Володимирівна
Keywords: самоосвіта
бухгалтерський профіль
самооцінка
самоконтроль
кредитно-модульна система
практичні, самостійні, індивідуальні зпняття
Issue Date: 2016
Publisher: Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016.
Citation: Самоосвіта студентів облікового профілю: матер.IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 17 листопада 2016 р. / Редкол. Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 209-211.
Abstract: Здобуття вищої освіти у сучасних умовах передбачає вивчення та опрацювання навчального матеріалу на лекційних і практичних, семінарських і лабораторних заняттях, самостійно й індивідуально. Самостійна та індивідуальна робота для студентів є основним засобом оволодіння знаннями, практичними навичками, сприяє формуванню активності та розвитку інтелектуальних здібностей. Розвиток самостійності та ініціативності студентів спонукає їх вивчати індивідуально теоретичний матеріал та сприяє формуванню вмінь і навичок застосовувати самостійно вивчений теоретичний матеріал на практиці. Здатність самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал свідчить про досить високий рівень інтелекту студента.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6456
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
САМООСВІТА СТУДЕНТІВ ОБЛІКОВОГО ПРОФІЛЮ.pdfТези218.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.