Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6454
Title: ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Authors: Оляднічук, Наталія Володимирівна
Keywords: основні засоби
П(с)БО 7
П(с)БО 27
об'єкт основних засобів
первісна вартість
залишкова вартість
ліквідаційна вартість
господарська операція
Issue Date: 2016
Publisher: Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016
Citation: Обліково-інформаційне забезпечення процесу вибуття основних засобів: матеріали VІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 24 грудня 2016 р. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Ч. 1. – С. 101-102.
Abstract: Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу підприємства) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів. У разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.
Description: Тези
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6454
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.