Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/642
Title: Фінансова статистика
Authors: Ратушна, Ольга Павлівна
Keywords: статистика
фінанси
статистичні методи
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во Уманського НУС
Citation: Фінансова статистика : Методичні вказівки для практичних робіт студентам напряму підготовки 6.030508 – "Фінанси і кредит" для денної форми навчання / Уманський НУС; уклад.: О.П. Ратушна. - Умань: Вид-во Уманського НУС, 2013. - 55 с.
Abstract: Методичні вказівки містять методичні матеріали для студентів денної форми навчання, лекційний матеріал у конспектно-схематичному вигляді, основні терміни, формули розрахунку, завдання для виконання практичних робіт та перелік рекомендованої літератури. Розглянуто основні теми що стосуються вивчення питань фінансової системи з погляду застосування основних статистичних методів та прийомів. Теоретичний матеріал дасть змогу виконати практичні завдання та сформулювати повні та ґрунтовні висновки. Практичне завдання "Статистика фінансового стану підприємства" виконується на фактичних даних підприємства це дасть змогу проаналізувати фінансовий стан підприємства та зробити висновки.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/642
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні_вказівки_з_Фінансової_статистики_ДФН.pdfметодичні вказівки762,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.