Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6106
Title: НМК Технологічне обладнання галузі
Authors: Новіков, Володимир Вікторович
Keywords: машина
обладнання
Issue Date: Sep-2016
Publisher: Редакціно-видавничий відділ Уманського НУС
Citation: Матеріали, завдання і вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Технологічне обладнання галузі», для студентів напрямку підготовки 6.051701 - «Харчові технології та інженерія», спеціальності 6.05170101 - «Технологія зберігання і переробки зерна» та спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр // Укладач: В.В. Новіков – Умань: УНУС, 2016.
Abstract: Вивчення дисципліни «Технологічне обладнання галузі» надає фундаментальних і прикладних знань студентам в досягненнях сучасної техніки в галузі переробки зерна, методах раціональної експлуатації технологічного обладнання, методах та способах діагностування обладнання, його регулювання. Мета дисципліни: підготовка студентів до виробничо-технічної діяльності, пов'язаної з підвищенням ефективності роботи технологічного обладнання і освоєння прогресивних методів його експлуатації. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 1. оптимальні і раціональні технологічні режими роботи обладнання галузі; методи розрахунку обладнання і функціональне призначення; 2. будову технологічного обладнання; 3. методи оцінки ефективності роботи технологічного обладнання; 4. прогресивні методи експлуатації технологічного обладнання при виробництві продукції. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. вибирати обладнання, яке відповідає технологічним умовам, особливостям виробництва і забезпечує одержання високої якості продукту; 2. працювати на технологічному обладнанні; 3. виконувати технологічні розрахунки машин.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6106
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК Технологічне обладнання галузі.rar
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
НМК ТОГ24.5 MBrarView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.