Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6047
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА»
Authors: Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: Матеріально-технічне забезпечення
виробничі запаси
виробничі витрати
управління витратами
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 18 с.
Abstract: Основною метою вивчення курсу „Матеріально-технічне забезпечення підприємства” є надання знань щодо сутності матеріально-технічного забезпечення, методів управління виробничими запасами, нормування матеріальних ресурсів у виробничому процесі, економічного обґрунтування напрямів більш ефективного їх використання, а також методів організації потоків матеріальних ресурсів на підприємстві.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6047
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методич МТЗП денної форми 2016 р._.pdfМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».305,69 kBAdobe PDFView/Open
МТЗП заочка метод практ_.pdfМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».388,84 kBAdobe PDFView/Open
МТЗП заочка контр роб_.pdfМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».314,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.