Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6044
Title: РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Authors: Нестерчук, Юлія Олександрівна
Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: економічний аналіз
показники економічного аналізу
способи та прийоми економічного аналізу
організація економічного аналізу
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 Маркетинг, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 27 с.
Abstract: Головною метою викладання дисципліни «Економічний аналіз», є набуття студентами спеціальних знань у галузі економічного аналізу та вміння використовувати набуті знання у практичній діяльності. Основним завданням курсу є посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань і практичних навичок для вивчення і об'єктивної оцінки операційної інвестиційної та фінансової діяльності підприємств галузей національної економіки.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6044
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча прогр ЕКОНОМ АНАЛ-З обл¦к ¦ ф¦нанси_.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит». 416,07 kBAdobe PDFView/Open
робоча прогр ЕКОНОМ АНАЛ-З 2016_.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 Маркетинг, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка».341,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.