Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6043
Title: РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ»
Authors: Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: Організація праці на підприємстві
наукова організація праці
кадрове забезпечення трудових процесів
трудовий процес
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни «Організація праці» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 25 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Організація праці» є допомогти студентам опанувати систему теоретичних знань і практичних навичок щодо раціоналізації праці її поділу та кооперації, зменшення монотонності операцій, атестації і планування робочих місць, створення сприятливих умов праці. Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам знань з питань формування раціональних прийомів і методів праці, розподілу працівників за трудовими функціями, робочими місцями, устаткуванням, кооперації та організації колективної праці працівників, організації трудових процесів, трудових рухів, дій, прийомів, операцій, розробки раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшення умов праці, зміцнення трудової дисципліни, організації професійної підготовки робітничих кадрів, управління організацією праці на підприємстві.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6043
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча прогр орган¦зац¦я прац¦_.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Організація праці» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». 307,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.