Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6042
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ»
Authors: Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: Ефективність господарських рішень
оцінка ризиків
господарські рішення
прийняття рішень
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 17 с.
Abstract: Мета вивчення дисципліни — ознайомити слухачів з технологією прийняття рішень, основами сучасної економічної ризикології та на основі набутої систематизованої інформації сформувати комплексну систему знань і практичних навичок щодо обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. Методологічною та практичною основою вивчення дисципліни є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних вчених та спеціалістів-практиків у галузі врахування чинників невизначеності та ризику при вирішенні практичних задач, діючі нормативні акти, що регламентують діяльність підприємств з різними видами організаційно-правової форми власності.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6042
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод ОГР та ОР для денної ф_.pdfМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».388,52 kBAdobe PDFView/Open
метод ОГР та ОР заочка_.pdfМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».365,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.