Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6041
Title: РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА»
Authors: Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: Матеріально-технічне забезпечення
виробничі запаси
обладнання та устаткування
управління витратами
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 27 с.
Abstract: Основною метою вивчення курсу „Матеріально-технічне забезпечення підприємства” є надання знань щодо сутності матеріально-технічного забезпечення, методів управління виробничими запасами, нормування матеріальних ресурсів у виробничому процесі, економічного обґрунтування напрямів більш ефективного їх використання, а також методів організації потоків матеріальних ресурсів на підприємстві.
Description: РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА»
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6041
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП МТЗП 2016_.pdfРобоча програма навчальної дисципліни «Матеріально-технічне забезпечення підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці».295,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.