Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6036
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Authors: Нестерчук, Юлія Олександрівна
Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: Економічний аналіз
інформаційне забезпечення аналізу
системність економічного аналізу
математичні методи в економічному аналізі
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Методичні вказівки для написання контрольних робіт з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 Маркетинг, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 27 с.
Abstract: Економічний аналіз як наука має свій предмет, науковий метод дослідження у вигляді спеціальних прийомів. Характерною ознакою, що виділяє цю науку із системи інших економічних наук, є спрямованість на пошук резервів і розроб¬ку методів їх обчислення, виходячи із відповідної системи кла¬сифікації показників. Актуальність аналітичної роботи полягає у тому, що її ре¬зультати дозволяють керівникам і спеціалістам різних за фор¬мами власності і напрямами спеціалізації колективів правильно зрозуміти виробничо-фінансовий стан, що склався за певний конкретний період діяльності. Дозволяє також реально оціню¬вати ситуацію, що склалась у відповідній галузі або на ринку, у конкурентів. Це може сплутувати основою для прийняття управлінських рішень, доцільність яких залежить від глибини проникнення в господарську діяльність через результати аналі¬тичних розрахунків.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6036
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка ЕА заочна контрольн¦ роботи_.pdfМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»284,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.