Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6035
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ»
Authors: Тупчій, Оксана Сергіївна
Keywords: Організація праці на підприємстві
атестація робочих місць
кооперація праці на підприємстві
умови праці
Issue Date: 5-Sep-2016
Publisher: ФОП "Масловатий"
Citation: Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація праці» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Умань: Уманський НУС, 2016. – 65 с.
Abstract: Дані методичні вказівки складені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни „Організація праці" та включають необхідний перелік тем, які дають змогу ознайомитись із основними теоретико-методологічними та прикладними засадами науки про організацію праці. При цьому структурно методичні вказівки розроблені так, щоб після ознайомлення із загальними теоретичними поняттями про організацію праці, поступово переходити до розгляду й виконання практичних завдань (задачі, виробничі ситуації, ділові ігри, кросворди) та тестів.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6035
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тупчій О.С. метод вказівки для ОП 2016_.pdfМетодичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація праці» для студентів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». 533,74 kBAdobe PDFView/Open
метод вказів до курсов роботи ОП_.pdfМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» денної форми навчання441,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.