Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6013
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» для студентів зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»)
Authors: Приліпко, Сергій Михайлович
Keywords: Державна служба, державний службовець, організація діяльності, регламентування посадових обов'язків, організація робочого місця
Issue Date: 30-Aug-2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Приліпко С.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування») / С.М. Приліпко. – Умань. – 2016. – 44 с.
Abstract: Курс "Організація діяльності державного службовця” формує у слухачів необхідні знання і вміння, необхідні для ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків. Основними завданнями дисципліни є створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців; формування навичок високої культури поведінки та етики підтримання і розвитку ділових стосунків з окремими людьми, підприємствами, установами тощо як в Україні, так і за її межами; формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків.
Description: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: мету й особливості діяльності державного службовця; сутність і складові організації професійної діяльності; вимоги до кандидатів на посади державних службовців; методи професійного відбору на вакантні посади; сутність і значення іміджу державного службовця та органів державної влади і органів місцевого самоврядування; сутність, зміст і завдання поділу та кооперування праці в органах державної влади і місцевого самоврядування; методи і способи регламентування посадових обов’язків; вимоги щодо планування роботи; організацію діловодства; вимоги до якості службових документів; порядок розгляду звернень громадян; організацію контролю якості роботи; форми і методи стимулювання діяльності державних службовців; вміти: організувати процес професійного добору кадрів на вакантні посади; оцінювати ефективність поділу та кооперування праці в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; розробляти посадову інструкцію та забезпечити ресурсне обслуговування відповідного робочого місця; планувати, контролювати i оцінювати якість виконання службових обов’язків; володіти ефективними формами й засобами управлінського спілкування; організувати підготовку колективних форм управлінської діяльності (нарад, переговорів тощо); організувати приймання громадян з особистих питань; складати службові документи різного призначення; оцінювати ефективність стимулювання діяльності працівників та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення мотивації праці.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6013
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри
1.3.2. Організація діяльності державного службовця

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки з ОДДС для самостійної роботи_2016.pdfМетодичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Організація діяльності державного службовця» для студентів зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»)_2016596.06 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.