Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5995
Title: Методичні вказівки до вивчення дисципліни ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Other Titles: для студентів заочної форми навчання Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 071 Облік і оподаткування ОКР «магістр» ОКР «спеціаліст»
Authors: Бобко, Валентин Володимирович
Keywords: активи
гармонізація обліку
пасиви
фінансовий облік
баланс
податкова політика
МСБО
chart of accounts
МСФЗ
documentation
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Видавничо-полігра¬фічний центр Уманський НУС
Citation: Бобко В.В., Поліщук О.М., Мельник В.В. Бухгалтерський облік: Методичні вказівки до вивчення дисципліни / В.В. Бобко, О.М. Поліщук, В.В. Мельник – Умань: Видавничо-полігра-фічний центр Уманський НУС, 2016. – 21 с.
Abstract: Метою методичних вказівок є підвищення рівня знань студентів діючих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, визначення та порядку визнання елементів фінансових звітів, розбіжностей в обліку за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку. Методичні вказівки передбачають вивчення студентами особливостей ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у відповідності до міжнародних (стандартів) фінансової звітності.
Description: Методичні вказівки до вивчення дисципліни розроблено у відповідності до робочої навчальної програми, складеної на підставі типової програми з міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України та ДСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності – "Облік і оподаткування". Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5995
Appears in Collections:1.2.6. Облік за міжнародними стандартами
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_MSFZ_zaoch.pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
796.94 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.