Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5992
Title: Методичні вказівки до вивчення дисципліни: Облік за міжнародними стандартами
Other Titles: для виконання практичних робіт студентів денної форми навчання Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 071 Облік і оподаткування ОКР «магістр» ОКР «спеціаліст»
Authors: Бобко, Валентин Володимирович
Keywords: МСФЗ
синтетичний облік
витрати
міжнародні стандарти
МСБО
гармонізація обліку
активи
сільське господарство
пасиви
облікова політика
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр Уманський НУС
Citation: Бобко В.В., Поліщук О.М., Мельник В.В. Бухгалтерський облік: Методичні вказівки до вивчення дисципліни / В.В. Бобко, О.М. Поліщук, В.В. Мельник – Умань: Видавничо-полігра-фічний центр Уманський НУС, 2016. – 26 с.
Abstract: Методичні вказівки до вивчення дисципліни розроблено у відповідності до робочої навчальної програми, складеної на підставі типової програми з міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України та ДСВО МОН України «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра спеціальності – "Облік і оподаткування". Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Description: Мета дисципліни “Облік за міжнародними стандартами” – формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з ведення обліку та підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та ознайомлення студентів з методикою обліку та представленням інформації про облікові об’єкти при використанні міжнародних стандартів фінансової звітності.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5992
Appears in Collections:1.2.6. Облік за міжнародними стандартами
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_MSFZ_stac_2016.pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
965.43 kBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.